Tag Archives: Youtube

Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về marketing trên YouTube

youtube

Chúng ta đang sống trong Kỷ nguyên của Video. Công nghệ và internet đã mang lại cho các cá nhân nhiều khả năng tiếp cận hơn các công ty truyền thông, thông qua các nền tảng như YouTube. Video là loại nội dung yêu thích của người tiêu dùng để xem từ các thương hiệu trên mạng xã hội, với […]