Tag Archives: Faceook

Cách sử dụng Facebook Insights để thúc đẩy chiến lược tiếp thị online

Facebook Audience Insights

Facebook Insights là một trong những công cụ phân tích tiếp thị Facebook mạnh mẽ nhất hiện có. Khi đi sâu vào Thông tin chi tiết về Facebook, bạn sẽ nhận được vô số dữ liệu để giúp bạn hiểu thêm về Trang Facebook của mình . Với rất nhiều điểm dữ liệu khác nhau có sẵn để đo lường – chẳng […]